10 mei 2021

Events & festivals gered?

Het kabinet is al geruime tijd voorbereidingen aan het treffen om met de inzet van testbewijzen de samenleving open te stellen.

Driekwart van de Nederlands is voor
In december kwam uit onderzoek naar voren dat meer dan 70% voorstander is van een bewijs om deel te mogen nemen aan events en de horeca. Wetenschappers van de TU Delft, het RIVM, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Maastricht University noemen hun onderzoek onder 1640 Nederlanders representatief.

Advies gezondheidraad
Minister Hugo de Jonge heeft in februari aan de gezondheidsraad gevraagd welke ethische en juridische voorwaarden daarbij zouden moeten gelden. Dit heef hij zowel gevraagd voor vaccin- als testbewijzen. Op 6 februari heeft de gezondheidsraad hier een advies over gepubliceerd  welke bestaat uit een aantal kaders.

Deze kaders bestaan onder andere uit het feit dat testbewijzen noodzakelijk en effectief zijn om de samenleving te heropenen en tegelijkertijd virusverspreiding terug te dringen. Ook is een ethisch-juridisch kader opgesteld met voorwaarden. Vaccinatiebewijzen moeten effectief en noodzakelijk zijn voor het bereiken van de beoogde doelstelling.

Fieldlab evenementen

Tweede fase Fieldlab Evenementen met opschalingstesten

Half april heeft Fieldlab Evenementen toestemming van het kabinet gekregen voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit. De nieuwe reeks praktijkonderzoeken moet voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. Daarnaast worden doorstroomlocaties toegevoegd aan het onderzoeksprogramma. De onderzoeken zijn gericht op het testen van de voorwaarden waaronder veilig de 1,5 meter kan worden losgelaten in verschillende sectoren. Twee belangrijke evenementen tijdens koningsdag zijn helaas niet doorgegaan. Deze evenementen worden mogelijk na de nieuwe versoepelingen op 18 mei alsnog versneld uitgevoerd.

Versoepelingsplan Kabinet
Wanneer de toegangstesten functioneren kan bij stap vier van de versooepeling op sommige evenemnten de 1,5 metermaatregel worden losgelaten.
Minister Hugo de Jonge heeft dat aangegeven tijdens het debat over de toegangstesten.
Kijkend naar de huidige planning, mits er geen nieuwe tegenvallens komen, kan dit al in de tweede helft van juni het geval zijn.

In eerste instantie was het schrappen van de 1,5 meterregel niet bespreekbaar voor stap zes van het versoeplingsplan medio augustus.
Aangegeven wordt dat het testproject niet overal zin zal hebben. In de pilotfase is al gebleken dat testen voor bezoekers van culturele instellingen zoals een museum, pretpark en dierentuin niet voldoende rendabel is.

“Toegangstesten kunnen toch een grote impact hebben”

Gaf de minister tijdens het debat aan. Denk hierbij aan volle bioscopen, restaurants en evenementen.
Vooral in de laatste categorie is de verwachting dat het opheffen van alle maatregelen nog even op zich kan laten wachten. In die maanden kan men zodoende weer terug naar het ‘oude’ normaal in gecontroleerde omgevingen middels een toegangstest.

Er is de afgelopen weken veel kritiek geweest over de kosten van een testsamenleving. Inmiddels is duidelijk dat de kosten enkele honderden miljoenen bedragen en geen 1 miljard euro. Daarbij is nog niet meegerekend dat ondernemers minder beroep zullen doen op steunregelingen als ze met de toegangstesten weer open kunnen, zo zei hij.

Minister De Jonge zei te verwachten dat er dan vanaf begin juni gewerkt kan gaan worden met de toegangstests.

Voor de totstandkoming van dit artikel is informatie vergaard via:

Fieldlabevenementen.nl
gezondheidsraad.nl
Rijksoverheid.nl
testenvoortoegang.nl
Nos.nl
Rtlnieuws.nl

Zekerheid in betalingen.
Informeer en bestel.

Bestel direct Neem contact op

Copyright 2023 Lubee - Algemene voorwaarden - Privacy Statement