15 november 2018

Aandeel pinbetalingen > 60%

Aandeel pinbetalingen meer dan 60%

Banken en financiële instellingen hoopten al langer op meer pinbetalingen ten opzichte van betalingen met contant geld. De reden hiervoor is om de veiligheid en efficiëntie bij het betalen te verhogen in het kader van Convenant Betalingsverkeer. Nu is uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Bank gebleken dat dit doel voor het eerst behaald is. In de eerste helft van 2018 hebben consumenten namelijk voor het eerst meer dan 60% van hun betalingen middels de pin afgerekend.

12 maanden achtereenvolgend 60% pinbetalingen sinds mei 2018

In 2017 zijn er ook al maanden geweest waarbij consumenten 60% van hun aankopen met de pinpas afrekenden. Echter lag het gemiddelde van heel 2017 op 58,1%, waardoor de doelstelling van het Convenant Betalingsverkeer van 60% net niet werd bereikt. Mei 2018 is de eerste maand waarbij consumenten voor 12 maanden achtereenvolgend gemiddeld 60% van de aankopen met pin betaalden. Als wordt gekeken naar de cijfers van het eerste half jaar van 2018, blijkt dat gemiddeld 61% van de aankopen met de pinpas werden betaald. Uit onderstaande grafiek blijkt een gestaag stijgend gemiddelde in het percentage pinbetalingen.

Het aandeel pinbetalingen stijgt gestaag in 2018

Figuur 1: Aandeel pinbetalingen van januari 2017 tot juni 2018

19-24 jarigen pinnen het meest

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle bevolkingsgroepen vaker met pin dan contact afrekenen. Toch is er één groep die verreweg het vaakst met hun pinpas betaalde, namelijk jongeren tussen 19 en 24. In het eerste half jaar van 2018 betaalden zij maar liefst 77% van hun aankopen per pin. Daarnaast was in deze groep ook de toename van het percentage pinbetalingen het hoogst ten opzichte van vorig jaar. Ze gingen wel 9% omhoog. Andere bevolkingsgroepen waarbij een sterke toename in pinbetalingen werd gezien waren vrouwen, academici en 55-64 jarigen. De groep waarbij gek genoeg slechts minder dan 1 procent groei werd gezien in het aantal pinbetalingen was de groep 25-34 jarigen.

Pinbetalingen hebben de overhand bij vrijwel alle bevolkingsgroepen

Figuur 2: Aandeel pinbetalingen voor verschillende bevolkingsgroepen

De invloed van contactloos betalen

Als we verder terugkijken, zien we dat de introductie van het contactloos betalen in 2014 een grote invloed heeft gehad op de toename in het aantal pinbetalingen. Inmiddels verloopt maar liefst de helft van alle pintransacties bij de kassa via contactloos betalen. Dat betekent dat een derde van alle aankopen van consumenten een contactloos betalen transactie is. Ook op dit gebied is het de groep 19-24 jarigen die hier het vaakst gebruik van maakt. Bijna 50% van hun aankopen doen ze contactloos. Contactloos betalen wordt het minst gebruikt door 75 plussers en laagopgeleiden. In deze groepen wordt gemiddeld slechts 20% van de betalingen contactloos gedaan.

Ook in de horeca voor het eerst meer pin dan contant

Het al dan niet met de pinpas betalen hangt voor consumenten nog steeds af van de aard van de betaling. Echter worden deze verschillen wel steeds kleiner. Als we 12 marktsegmenten onderscheiden, wordt bij 7 daarvan vaker met pin betaald dan met contant geld. De branche waar in de eerste zes maanden van 2018 de sterkste groei in het percentage pinbetalingen werd gezien was de horeca. Het was voor het eerst dat er in de horeca vaker met pin betaald werd dan met cash. Andere branches waarbij een sterke groei werd gezien in het percentage pinbetalingen zijn de detailhandel en non food (stijging van 5%) en straatverkoop (stijging van 4%).

Waarom wordt er vaker gepind in de horeca?

De branches die het sterkst zijn gegroeid in het percentage pinbetalingen, namelijk de horeca en straatverkoop, zijn bij uitstek markten waarbij men in het verleden voornamelijk contant betaalde. Dat had te maken met de doorgaans lage bedragen en het feit dat betalen met een pinpas hier lange tijd niet altijd gegarandeerd was. Echter is het landschap in de afgelopen jaren sterk veranderd. Dankzij mobiele betaalterminals en de mogelijkheid tot contactloos betalen, rekenen consumenten ook in de horeca steeds vaker af met hun pinpas.

Pinbetaling 70% voordeliger dan contante betaling

De kosten van een gemiddelde betaling zijn voor ondernemers in de afgelopen jaren eveneens veranderd. Sinds 2014 zijn de kosten van pinbetalingen 11% gedaald. De kosten voor contante betalingen zijn echter 16% duurder geworden. Inmiddels kost een pinbetaling gemiddeld 17 cent. Dit terwijl een gemiddelde contante betaling 70% duurder is en 29 cent kost.

Kostendruk betalingsverkeer blijft vrijwel gelijk

De manier waarop consumenten is dus veranderd. Maar de totale kosten voor het betalingsverkeer  zijnvrijwel gelijk gebleven. Tussen 2014 en 2017 werd een lichte stijging gezien. De totale kosten in 2017 bedroegen 1,4 miljard euro. Het percentage van de omzet, ook wel uitgedrukt als de kostendruk, is in de loop der jaren vrijwel gelijk blijven staan op 1,2%. Gezien contante betalingen per stuk duurder zijn dan pinbetalingen, maken cash betalingen het grootste deel van de totale kosten uit, namelijk 697 miljoen euro. Pinbetalingen kosten daarentegen in totaal 561 miljoen euro. Aanzienlijk minder, terwijl inmiddels gemiddeld 60% van de transacties per pin wordt gedaan.

Bron: Artikel van De Nederlandse Bank

Zekerheid in betalingen.
Informeer en bestel.

Bestel direct Neem contact op

Copyright 2023 Lubee - Algemene voorwaarden - Privacy Statement