Privacyverklaring

Lubee Pinverhuur B.V., gevestigd aan Voorerf 25 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding
Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren, en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend.
We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lubee Pinverhuur B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Gegevens kunnen ook ontvangen worden via publieke bronnen zoals KvK en Google of worden ontvangen door transactiemonitoring.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

 • Organisatienaam
 • Adresgegevens (vestigingsadres van uw bedrijf);
 • Voor- en achternaam
 • Land
 • Geslacht
 • Uw geboortedatum;
 • Uw geboorteplaats;
 • Uw nationaliteit;
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Kopie ID
 • Van de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO), de voor- en achternaam, de geboortedatum, het adres en het land;
 • Klantcontact
 • Overige gegevens die u tijdens het contact met ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld die van een alternatief contactpersoon binnen uw bedrijf of een alternatief afleveradres).

Wij hebben geen (persoons)gegevens van de eindgebruiker (uw klant) die gebruik maakt van onze betaaloplossingen.

Lubee Pinverhuur B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Overeenkomsten sluiten of wijzigen
– KYC-processen (ken-uw-klant) uitvoeren wanneer we onze klanten aan boord brengen van onze diensten
– Verwerken en analyseren van betalingstransacties
– Fraude, witwassen van geld en andere onwettige activiteiten voorkomen en aanpakken;
– Gegevens analyseren om onze diensten te verbeteren en onze producten en diensten te verbeteren;
– Telefoongesprekken opnemen om misverstanden en fouten in contacten met klanten te voorkomen of mondelinge afspraken of beloftes aan u vast te leggen en ervoor te zorgen dat onze medewerkers problemen in telefoongesprekken correct afhandelden;
– Om goederen en diensten (bij u af) te leveren
– Het afhandelen van betalingen
– Marketingactiviteiten zoals bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief.
Wanneer u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kunt u dit vooraf aangeven. Ook kunt u zich na het ontvangen van een nieuwsbrief altijd afmelden.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over nieuwe producten en wijzigingen in onze dienstverlening.
– Lubee Pinverhuur B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Lubee Pinverhuur B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en financiële toezichthouders.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en verzoeken onze klanten deze ook niet met ons te delen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De grondslagen voor onze verwerking van persoonsgegevens zijn toestemming van betrokken personen, de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens worden, mede om uw bij een volgende bestelling direct verder te kunnen helpen, onbeperkt bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lubee Pinverhuur B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lubee Pinverhuur B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lubee Pinverhuur B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lubee Pinverhuur B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lubee.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lubee Pinverhuur B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lubee.nl.

Laatste wijziging: 30-04-2021

Zekerheid in betalingen.
Informeer en bestel.

Bestel direct Neem contact op

Copyright 2023 Lubee - Algemene voorwaarden - Privacy Statement